Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија као друштвено одговорна високообразовна институција, у потпуности је оријентисана на обезбеђење квалитета. Неговањем културе квалитета и посвећеним радом свих запослених на развоју квалитета, Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија тежи да досегне висок ниво функционалне образовне установе, са друштвено оправданим и на савременим теоријским и практичним сазнањима заснованим студијским програмима, са компетентим наставним особљем и развијеном инфраструктуром, како би обезбедила поверење и задовољство студената. Политика квалитета представља основу за рад и развој Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије и трајно уређивање односа унутар Школе, као и са њеним окружењем.

Школа ће континуирано и систематски радити на унапређењу квалитета програма применом стандарда и поступака за обезбеђење квалитета кoje утврђује Школа на основу стандарда за caмoвpeднoвањe и оцењивање квалитета високошколских установа  донетих  од  стране  Националног  савета  за  високо  образовање  Републике Србиjе (службени гласник РС, броj 106/24.11.2006) и образовних стандарда Европске униjе.

Политика обезбеђења квалитета je jaвaн документ и њeн текст можете погледати кликом на дугме испод.

Мисија и визија

Мисија Високе школе струковних студија Ваздухопловнe aкадемијe је образовање и стручно оспособљавање студената основних струковних студија кроз савремене студијске програме усклађене са стандардима EASA (European Union Aviation Safety Agency).
У остварењу своје мисије Висока школа струковних студија Ваздухопловна aкадемија се определила за висок квалитет наставног процеса, сталну међународну сарадњу и сарадњу са привредним субјектима, као и активан приступ научно истраживачким процесима којима се доприноси развоју науке и образовања у области ваздухопловства.

Висока школа струковних студија Ваздухопловна aкадемија настоји да постане једна од водећих високошколских образовних институција у Републици Србији у области основних дуалних струковних студија, препознатљива по квалитету студијских програма, стручној оспособљености својих наставника и свршених студената, као и континуираној сарадњи са привредним, образовним и другим партнерима у земљи и иностранству.