Студентски парламент је орган Школе преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Школи, у складу са Законом. Студентски парламент је састављен искључиво од студената и има своје представнике у свим органима Школе. У сарадњи са менаџментом Школе бавиће се организацијом домаћих и међународних пројеката, путовања, такмичења, промоције школе и других ваннаставних активности. Поред  заштите права и интереса студената, циљ Студентског парламента је подизање стандарда како студирања, тако и живота студената.