+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Авио – техничар за ваздухоплов и мотор

У складу са чланом 171. Закона о ваздушном саобраћају, авио – техничар спада у категорију нелетачког особља које одржава ваздухоплов, чији послови непосредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Авио – техничар за ваздухоплов и мотор

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање ваздухоплова

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система борбених авиона;
  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената и система борбених хеликоптера;
  • опслуживање и сервисирање борбених ваздухоплова;
  • читање, писање и комуницирање на енглеском  језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права обавезе и дужности авио – техничара дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља које се бави овим пословима, као и Правилом Ваздухопловно техничке службе (бр. 119-9/85), затим Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART – 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена је на следеће подкатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Авио – техничар усклађени су са стандардом EASA PART – 147 и PART – 66 .

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Број бодова који је био потребан за упис претходних година