+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Авиомехатроничар

У складу са Законом о ваздушном саобраћају, Авиомехатроничар спада у категорију особља које пружа услуге одржавања мехатронских система ваздухоплова као и реперацију и производњу компоненти погонских група ваздухоплова, чији послови посредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Авиомехатроничар

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање мехатронских система ваздухоплова и репарација и производња компоненти погонских група ваздухоплова.

Дужности – стручне компетенције:

  • Припрема, организација рада и обављање административних послова;

  • Дијагностика система мехатронских компоненти ваздухоплова / погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;

  • Одржавање система мехатронских компоненти ваздухоплова / погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;

  • Ремонт мехатронских компоненти ваздухоплова / компоненти погонских група ваздухоплова према дефинисаним процедурама;

  • Одржавање опреме за опслуживање ваздухоплова;

  • Предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштита животне средине и заштита од пожара.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Авиомехатроничар садржани су у документу ICAO ANНEX 14, документу Европске комисије (EU) 1321/2014.

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања мехатроничари за транспортне системе аеродрома се запошљавају у авио-компанијама и аеродромима. Програм образовања мехатроничара за транспортне системе аеродрома пружа одличну основу за наставак школовања на већини техничких факултета, првенствено на Електротехничком и Машинском факултету.

БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА