Земаљско особље – стицање потврде о обучености

Циљ обуке

Циљ обуке за стицање овлашћења је да се кандидат оспособи тако да стекне знања и вештине које му омогућавају извршавање задатака везаних за послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу.

Овлашћено особље би требало да поседује опште знање језика који се користи у организацији, укључујући и познавање уобичајених ваздухопловних израза на енглеском језику. Ниво знања би требало да буде такав да кандидат буде у стању да:

 • чита и разуме упутства и техничке приручнике који се користе у организацији;
 • пише техничке белешке и белешке у документацији, које ће бити разумљиве онима са којима су обично дужни да комуницирају;
 • чита и разуме компанијске процедуре;
 • разговара на таквом нивоу који ће спречити било какве неспоразуме при коришћењу свог овлашћења у пракси.

У свим случајевима ниво разумевања мора бити у складу са добијеним овлашћењем.

Врсте особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу

Под особљем које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу,  подразумевају се:

 • координатор саобраћаја;
 • диспечер саобраћаја;
 • диспечер платформе;
 • контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари;
 • балансер ваздухоплова;
 • руковалац аеродромске опреме;
 • руковалац генератора;
 • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа;
 • паркер – сигналиста ваздухоплова.

Структура обуке

Одобрени курс основе обуке се састоји: теоријске обуке, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и оцене практичног знања. Иницијална обука по занимањима обухвата следеће предмете:

 

Координатор саобраћаја

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1. Ваздушни саобраћај 6
2. Познавање ваздухоплова 3 3
3. Ваздухопловни прописи 9
4. Маса и центража ваздухоплова 12
5. Аеродромска инфраструктура 6
6. Кретање по оперативним површинама 6
7. Оперативне процедуре 12
8. Безбедност 6
9. Енглески језик – стручни 6
Укупно 66 3

 

 

Диспечер саобраћаја

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1. Ваздушни саобраћај 9
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6
4.  Маса и центража ваздухоплова 6
5.  Аеродромска инфраструктура 6
6.  Кретање по оперативним површинама 6
7. Оперативне процедуре 12
8. Безбедност 6
9. Енглески језик – стручни 6
Укупно 60 3

 

 

Контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1. Ваздушни саобраћај 6
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6
4.  Маса и центража ваздухоплова 6
5. Аеродромска инфраструктура 6
6. Кретање по оперативним површинама 6
7. Оперативне процедуре 12
8. Безбедност 6
9. Енглески језик – стручни 6
Укупно 57 3

 

 

Балансер ваздухоплова

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1. Ваздушни саобраћај 6
2.  Познавање ваздухоплова 6
3.  Ваздухопловни прописи 6
4.  Маса и центража ваздухоплова 12 12
5.  Аеродромска инфраструктура 6
6.  Кретање по оперативним површинама 3
7. Оперативне процедуре 9
8. Безбедност 6
9. Енглески језик – стручни 6
Укупно 60 12

 

 

Диспечер платформе

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздушни саобраћај 6  –
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6  –
4.  Маса и центража ваздухоплова 6  –
5.  Аеродромска инфраструктура 6  –
6.  Кретање по оперативним површинама 6  –
7.  Оперативне процедуре 12  –
8.  Безбедност 6  –
9.  Енглески језик – стручни 6  –
10.  Тип аеродромске опреме 3 15
Укупно 60 18

 

 

Руковалац аеродромском опремом

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздушни саобраћај 6  –
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6  –
4.  Аеродромска инфраструктура 6  –
5.  Кретање по оперативним површинама 6  –
6.  Безбедност 6  –
7.  Тип аеродромске опреме  – 12
Укупно 57 15

 

 

Домаћица, домаћин аеродрома

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Познавање ваздухоплова 6  –
2.  Ваздухопловни прописи 3 3
3.  Аеродромска инфраструктура 3  –
4.  Кретање по оперативним површинама 3  –
5.  Оперативне процедуре 6  –
6.  Безбедност 6  –
Укупно 27 3

 

 

Паркер – сигналиста ваздухоплова

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздушни саобраћај 6
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6
4.  Аеродромска инфраструктура 3
5.  Кретање по оперативним површинама 6
6.  Безбедност 6
7.  Земаљска сигнализација 12
Укупно 30 15

 

 

Руковалац генератора

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздушни саобраћај 6
2.  Познавање ваздухоплова 3 3
3.  Ваздухопловни прописи 6
4.  Аеродромска инфраструктура 3
5.  Кретање по оперативним површинама 6
6.  Безбедност 6
7.  Земаљски агрегати на аеродрому 12
Укупно 30 15