Циљ обуке

Циљ обуке за продужење овлашћења је да кандидат обнови стечена знања и вештине, које му омогућавају извршавање задатака везаних за послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу. Обука у циљу продужења стечених овлашћења се обавља на 3 године.

Врсте особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу

Под особљем које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу, подразумевају се:

  • координатор саобраћаја;
  • диспечер саобраћаја;
  • диспечер платформе;
  • контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари;
  • балансер ваздухоплова;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • руковалац генератора;
  • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа;
  • паркер – сигналиста ваздухоплова.

 

Структура обуке

Одобрени курс за продужење овлашћења састоји се од: теоријске обуке, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и оцене практичног знања. Обука по занимањима обухвата следеће предмете:

Координатор саобраћаја

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздухопловни прописи 6
2.  Маса и центража ваздухоплова 6
3.  Оперативне процедуре 6
4.  Безбедност 6
Укупно 24

 

Диспечер саобраћаја

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздухопловни прописи 6
2.  Оперативне процедуре 6
3.  Безбедност 6
Укупно 18

 

Контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздухопловни прописи 6
2.  Оперативне процедуре 6
3.  Безбедност 6
Укупно 18

 

Балансер ваздухоплова

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздухопловни прописи 6
2.  Маса и центража ваздухоплова 6
3.  Оперативне процедуре 3
4.  Безбедност 3
Укупно 18

 

Диспечер платформе

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Познавање ваздухоплова 3 3
2.  Ваздухопловни прописи 3  –
3.  Оперативне процедуре 6  –
4.  Безбедност 6  –
5.  Тип аеродромске опреме  6
Укупно 18 9

 

Руковалац аеродромском опремом

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Познавање ваздухоплова 3 3
2.  Ваздухопловни прописи 6  –
3.  Безбедност 6  –
4.  Тип аеродромске опреме 6
Укупно 15 9

 

Домаћица, домаћин аеродрома

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Ваздухопловни прописи 6  –
2.  Оперативне процедуре 6  –
3.  Безбедност 6  –
Укупно 18

 

Паркер – сигналиста ваздухоплова

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Познавање ваздухоплова 3 3
2.  Ваздухопловни прописи 6  –
3.  Безбедност 6  –
4.  Земаљска сиганализација  – 6
Укупно 15 9

Руковалац генератора

  Назив предмета Фонд часова
Теорија Пракса
1.  Познавање ваздухоплова 3 3
2.  Ваздухопловни прописи 6  –
3.  Безбедност 6  –
4.  Земаљски агрегати на аеродрому  – 6
Укупно 15 9