Оцењивање стручности у језику је конципирано тако да одражава скуп задатака које изводе пилоти, али са посебним освртом на језик, а не на оперативне процедуре. Оно мора да утврди способност кандидата да говори и слуша. Оцењивање је подељено у следећа три елемента:

 1. Слушање – оцењивање разумевања;
 2. Говор – оцењивање изговора, течности, структуре и фонда речи;
 3. Интеракција.

Индиректна оцењивања знања у граматици, читању и писању, нису одговарајућа.

Оцењивање мора утврдити језичке вештине кандидата у следећим областима:

 • Изговор:
  • мера у којој су изговор, нагласак, ритам и интонација под утицајем кандидатовог првог језика или националних варијација и колико ометају лакоћу разумевања енглеског језика.
 • Структура:
  • способност кандидата да користи основне и сложене граматичке структуре,
  • меру у којој грешке кандидата утичу на значење употребљених речи / реченица.
 • Фонд речи:
  • обим и прецизност фонда речи који се користи,
  • способност кандидата да успешно парафразира када му недостају речи.
 • Течност:
  • темпо,
  • оклевање,
  • увежбаност у односу на спонатани говор,
  • коришћење везника.
 • Разумевање:
  • уобичајених, конкретних и тема везаних за посао;
  • лингвистичких и ситуационих компликација или неочекиваног обртаја догађаја.

Напомена: Акценат (или варијанте акцената) који се користи у испитном материјалу мора бити довољно разумљив за међународну заједницу корисника.

 • Интеракција
  • квалитет одговора (истовремен, одговарајући и информативни);
  • способност да започне и одржи размене:
   • уобичајених, конкретних и тема везаних за посао;
   • када поступа са неочекиваним обртом догађаја;
  • способност да поступа са очигледним неспоразумима путем провере, потврде или разјашњавања.

Оцењивање горе наведених језичких вештина се врши помоћу скале процене стручности у језику која је дата у Додатку 2 PART FCL.