Циљ тестирања је да се утврди способност кандидата за пилотску дозволу или имаоца дозволе да говори и разуме језик који се користи за комуникацију радио-телефонијом, тј. да ли је у стању да:

  • ефикасно комуницира користећи стандарде радио-телефонске фразеологије;
  • изговори и разуме поруке у обичном језику у уобичајеним и неуобичајеним ситуацијама које захтевају одступање од стандардне радио-телефонијске фразеологије.

Испит је компилација питања или задатака по темама које покривају ваздухопловне процедуре и операције. Основни материјал за припрему испита је довољан број питања или задатака за сваки сегмент испита, што дозвољава испитивачу да насумичном селекцијом припреми испитни материјал.

Сваки испит састоји се из четири сегмента, чије је трајање ограничено:

  • Интервју (до 4 минута);
  • Опис слике – оцењивање интеракције (до 3 минута);
  • Слушање – оцењивање разумевања (до 6 минута);
  • Говор – оцењивање изговора, течности, структуре и фонда речи (до 7 минута).

1. део: Интервју (до 4 минута)

Овај део се састоји од интервјуа који подразумева увод са освртом на кандидатово искуство у ваздухопловству и област у ком он/она ради. Циљ овог дела је да дозволи кандидату да говори уопштено о свом ваздухопловном искуству. Испитивач ће му пружити прилику да говори о општим или одређеним темама у вези са ваздухопловством. Од кандидата се очекује да комуницира јасно и прецизно о овим областима, са одређеном течношћу говора и разумљивим акцентом.

2. део: Опис слике – оцењивање интеракције (до 3 минута)

У овом делу испита, кандидат добија две слике на којој су приказане једна ванредна ситуација и једна рутинска ситуација, а од кандидата се очекује да опише слику са што више детаља. Након тога, испитивач ће му поставити неколико питања везаних за ситуације приказане на сликама. Ситуације, вокабулар и функције у овом делу су преузете из ICAO документа 9835, Додатак Б. Од кандидата се очекује да је његов вокабулар довољно развијен да говори о овој области операција.

3. део: Слушање – оцењивање разумевања (до 6 минута)

У овом делу, кандидат слуша три снимка заснована на радио-комуникацији. Сваки снимак се пушта одвојено и највише два пута. У финалној фази овог дела кандидат се подстиче да говори о једној оперативној области из преслушаних ставки. У овом делу испита се процењују разумевање и интеракција. Постоје два питања за сваки снимак на које кандидат мора дати одговор. Да би био процењен на оперативном нивоу, кандидат би требало да покаже добру интеракцију проверавањем и/или разјашњавањем задатака или питања, или изјашњавањем ако није разумео кључне елементе.

4. део: – Говор – оцењивање изговора, течности, структуре и фонда речи (до 7 минута)

Снимак у овом делу не садржи никакву позадинску буку. После слушања кратког  монолога  о инцидентима у ваздухопловству, током чега се могу хватати белешке, од кандидата се очекује да детаљно резимира ситуацију. После тога следи дискусија која се тиче општих проблема који настају у описаном инциденту. Кандидат се такође позива да изрази своје мишљење у дискусији на тему у вези са ваздухопловством. Кандидат има прилику да говори, сумирајући и парафразирајући оно што је чуо.