Да би сте приступили полагању испита у Ваздухопловној академији неопходно је да:

  1. попуните испитну пријаву
  2. уплатите трошкове испита на жирорачун Ваздухопловне академије: 840-1640666-07
  3. доставите копију личне карте или пасоша
  4. доставите копију PPL или ATPL дозволе уколико је поседујете.

Попуњену пријаву, доказ о уплати испитних трошкова као и копију личне карте или пасоша и PPL/ATPL дозволе (уколико је поседујете) достављате у Секретаријат Ваздухопловне академије најкасније 2 недеље пре термина за полагање испита.

Пријаву за курс / полагање испита, као и распоред полагања, можете преузети на сајту Ваздухопловне академије covo.vakademija.edu.rs