Капацитети и опрема Центра за обуку одговарају националним и међународним стандардима.