Улазни захтеви за похађање теоријске обуке или дела обуке

Кандидат мора да испуни следеће улазне захтеве пре започињања теоријске обуке за стицање дозволе професионалног пилота авиона/хеликоптера ATPL(A/H):

  • кандидат мора да поседује важећу PPL лиценцу;
  • положи улазни тест из енглеског језика;
  • положи улазни тест из математике;
  • положи улазни тест из физике.

Полагање улазних тестова организује Ваздухопловна академија пре почетка обуке, а кандидат може да похађа наставу само уколико је положио улазне тестове.

Структура теоријске обуке

Обука се састоји од теоријског дела обуке, практичног дела обуке на симулатору и провере практичних знања.

Обука траје 6 месеци уколико се има у виду да се обука за стицање дозволе професионалног пилота ATPL састоји само од теоријске обуке. На само трајање обуке утиче редовно похађање наставе, као и посвећеност кандидата.

За време трајања обуке кандидати имају 48 сати слободног времена у току седмице, а између два радна дана минимум 12 сати одмора. Обука може да траје највише 6 сати дневно.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ (ТЕОРИЈСКА ОБУКА)
ПРЕДМЕТ Број ЧАСОВА
(Број тестова напретка по предмету)
Бр. Назив Код ATPL(А) за имаоца лиценце: ATPL(H) за имаоца лиценце:
PPL (А) CPL (А) CPL (А) PPL(H) CPL(H)
010 Ваздухопловни прописи и процедуре контроле летења LAW 45 30 21 35 20
(2) (1) (1) (2) (1)
021 Структура и системи, електрични уређаји, погонске групе и опрема за случај опасности AGKА 108 57 45 80 50
(3) (2) (2) (2) (1)
022 Инструменти AGKI 39 24 18 35 20
(2) (1) (1) (1) (1)
031 Маса и центража ваздухоплова FPPB 18 18 9 15 15
(1) (1) (1) (1) (1)
032 Перформансе авиона FPPP 42 39 27
(1) (1) (1)
033 Планирање и праћење лета FPPPM 30 24 21 25 15
(1) (1) (1) (1) (1)
034 Перформансе хеликоптера FPPP 45 35
(2) (1)
040 Људске могућности и ограничења HPL 50 30 21 40 30
(2) (1) (1) (2) (1)
050 Метеорологија MET 90 60 39 50 40
(2) (2) (1) (2) (1)
061 Општа навигација NAVG 80 39 21 60 45
(2) (1) (1) (2) (1)
062 Ваздухопловна навигација NAVR 70 51 39 60 45
(2) (1) (1) (2) (1)
070 Оперативне процедуре OPS 20 12 9 25 15
(1) (1) (0) (1) (1)
081 Теорија летења: авиони PRF 39 30 21
(2) (1) (1)
082 Теорија летења: хеликоптери PRF 55 30
(2) (1)
091 VFR комуникација COMB 21 15 9
(1) (1) (1)
092 IFR комуникација COMI 18 18 10 6
(1) (1) (0) (0)
670 432 291 550 370

Кандидат може да се пријави за полагање испита пред Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије тек након успешног полагања завршних испита из свих предмета и добијања ATO препоруке (FORM PEL N101A).

Након завршетка обуке, сви кандидати су у обавези да положе завршни испит из сваког предмета који су похађали. Услов за полагање завршног испита је присуство кандидата на 80% часова.
Број тестова напретка за сваки предмет током обуке је приказан у табели изнад.У току обуке организују се тестови напретка којима се прате постигнућа кандидата. Процес провере знања се заснива на питањима са више понуђених одговора. Свако питање садржи најмање 4 понуђена одговора од којих је само један тачан.*НАПОМЕНА: Трајање предавања у оквиру ATPL обуке је изражено бројем часова, где један наставни час подразумева предавање у трајању од 60 минута.