Циљ обуке

Теоријска обука за стицање дозволе пилота авиона или хеликоптера (PPL), представља обуку која се састоји од теоријске наставе до нивоа PPL(А) односно PPL(H), неопходне за стицање дозволе пилота авиона/хеликоптера ((PPL(А)/ PPL(H)) и припреме кандидата за полагање испита из теоријског дела.

Улазни захтеви за похађање теоријске обуке или дела обуке

Кандидат мора да испуни следеће улазне захтеве пре започињања теоријске обуке за стицање дозволе пилота авиона/хеликоптера PPL(А/H):

  • да би се пријавио на курс, кандидат мора имати најмање 16 година;

Структура теоријске обуке

Обука се састоји од теоријског дела обуке, практичног дела обуке на симулатору и проверу знања.

Обука за стицање дозволе пилота авиона/хеликоптера PPL траје најмање 25 радних дана уколико се има у виду да на само трајање обуке значајно утиче редовно похађање наставе, као и посвећеност кандидата.

За време трајања обуке кандидати имају 48 сати слободног времена у току седмице, а између два радна дана минимум 12 сати одмора.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ (ТЕОРИЈСКА ОБУКА)
Предмет Број ЧАСОВА
(Број тестова напретка по предмету)
Бр. Назив код PPL(А) PPL(H)
1. Ваздухопловни прописи и процедуре контроле летења LAW 15 15
(0) (0)
2. Познавање ваздухоплова AGK 33 33
(1) (1)
3. Перформансе и планирање лета FPP 9 9
(0) (0)
4. Људске могућности и ограничења HPL 12 12
(0) (0)
5. Метеорологија MET 21 21
(1) (1)
6. Навигација NAV 30 30
(1) (1)
7. Оперативне процедуре OPS 9 9
(0) (0)
8. Теорија летења PRF 12 14
(0) (0)
9. Комуникације COM 12 12
(1) (1)
153 153


У току обуке организују се тестови напретка којима се прате постигнућа кандидата. Процес провере знања се заснива на питањима са више понуђених одговора. Свако питање садржи најмање 4 понуђена одговора од којих је само један тачан.*НАПОМЕНА: Трајање предавања у оквиру PPL обуке је изражено бројем часова, где један наставни час подразумева предавање у трајању од 45 минута.

Број тестова напретка за сваки предмет током обуке је приказан у табели изнад.

Након завршетка обуке, сви кандидати су у обавези да положе завршни испит из сваког предмета који су похађали. Услов за полагање завршног испита је присуство кандидата на 80% часова.

Кандидат може да се пријави за полагање испита пред Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије тек након успешног полагања завршних испита из свих предмета и добијања АТО препоруке (FORM PEL N101A).