Циљ обуке

Циљ обуке за стицање овлашћења категорије Б1 према PART-66 је да се кандидат оспособи тако да стекне знања и вештине које му омогућавају отклањање непланираних кварова, као и извођење планираних радова у линијском одржавању, дозвољава рад који обухвата електро-системе, под условом да исправност система може бити установљена једноставним самопроверавајућим уређајем (self-test facility), другим системима/опремом за проверу у авиону или једноставном опремом за провере на платформи.

Б1 категорија се дели се на четири поткатегорије у односу на комбинације авиона, хеликоптера, клипних и турбинских погонских група. Те поткатегорије су:

  • Б1.1 авиони са турбинском погонском групом;
  • Б1.2 авиони са клипном погонском групом;
  • Б1.3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • Б1.4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Захтеви за похађање обуке или дела обуке
Захтеви које кандидат треба да испуни да би похађао обуку или део обуке су следећи:

  • да је кандидат особа која је стекла диплому средње школе;
  • да кандидат има најмање 18 година;
  • положен улазни тест из енглеског језика (од кандидата се очекује познавање енглеског језика на нивоу Б1/Б2).

Структура обуке

Обука се састоји из: теоријског дела, испита из основног теоријског знања, практичне обуке и провере практичног знања.

Обука се одвија у условима који су блиски реалном радном окружењу. Захваљујући успешној сарадњи са Јат Техником, овлашћеном организацијом за одржавање авиона, у могућности смо да искористимо реалне податаке о одржавању авиона за своје курсеве.

Сви наши предавачи су високо квалификовани ваздухопловни инжињери са дугогодишњим искуством, које чини неизоставни део њихових предавања.

Списак предмета / Испити и провере знања

Теоријски испити се спроводе писмено, на основу питања са више понуђених одговора и есеј-питања. Број питања по предмету са временом за рад дат је у следећој табели:

Модул Категорија Испити
Број питања по предмету/модулу Време за рад

(мин)

Есеј1 Време за рад

(мин)

М1 Математика Б1 32 40
М2 Физика Б1 52 65
М3 Основи електротехнике Б1 52 65
М4 Основи електронике Б1 20 25
М5 Дигитални технички системи електронских инструмената само за Б1.1 и Б1.3 поткатегорију 40 50
само за Б1.2 и Б1.4 поткатегорију 20 25
М6 Материјали и опрема Б1 72 90
М7А Поступци одржавања Б1 80 100 2 40
М8 Основе аеродинамике Б1 20 25
М9А Људски фактор Б1 20 25 1 20
М10 Ваздухопловна регулатива Б1 40 50 1 20
М11А Аеродинамика, структура и системи турбинских авиона само за Б1.1 поткатегорију 140 175
М11Б Аеродинамика, структура и системи клипних  авиона само за Б1.2 поткатегорију 100 125
М12 Аеродинамика, структура и системи хеликоптера само за Б1.3 и Б1.4 поткатегорију 128 160
М15 Мотори са гасном турбином само за Б1.1 и Б1.3 поткатегорију 92 115
М16 Клипни мотори само за Б1.2 и Б1.4 поткатегорију 72 90
М17А Елисе само за  Б1.1 и Б1.2 поткатегорију 32 40

1 Одговарајућа есеј-питања су формулисана и процењена на основу наставног програма из Додатка I, за модуле 7А, 9А, и 10.

Прихватање претходних обука

Претходно одслушан курс или део курса биће прихваћени ако кандидат поседује доказ да је завршио курс, у било којој PART-147 организацији која је одобрена од стране EASA. У том случају кандидат похађа само диференцијалне модуле.