Пријава и термини полагања испита за стицање националне PART-66 дозволе

Кандидати који желе да полажу испит у једном од термина датих у табели морају најкасније 2 недеље пре датума полагања испита доставити:

  1. копију „Извештаја о признавању испита“ (Examination Credit Report) издатог од стране ДЦВ-а Републике Србије;
  2. попуњену пријаву испита
  3. очитану личну карту или копију личне карте и 1 фотографијy;
  4. копију PART-66 дозволе (ако је поседују).

Kaндидати који не дoставе комплетну документацију у предвиђеном року неће моћи да приступе полагању испита.

Потребну документацију кандидати могу предати:

  • Зорици Старчевић (канцеларија Рачуноводства), уторком и четвртком од 10ч – 16ч или
  • у просторијама Ваздухопловне академије у ЈАТ Техници, уторком или четвртком од 9ч-14ч

* испити се полажу у складу са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима, издатим од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Упутство за добијање истог можете наћи на следећим линковима:

http://www.cad.gov.rs/docs/plovidbenost/osoblje/Examination%20Credit%20Report.pdf
http://www.cad.gov.rs/docs/plovidbenost/osoblje/Procedura za priznavanje MODULA.pdf

 

Распоред полагања испита:

Предмет Категорија Датум Број питања
Део M1 B1/B2
Део M2 B1/B2
Део M3 B1/B2
Део M4 B1/B2
Део M5 (B1->B2)-
Део M6 B1/B2-
Део M7A B1/B2
Део M15 B1/B2
Део M17A B1/B2
M3 B1/B2 52
M4 B1 20
M4 B2 40
M6 B1 72
M6 B2 60
M7A B1 80
M7A B2 60
M8 B1/B2 20
M9A B1/B 30.11.2019. 20
М10 B1/B2 24.12.2019. 40
Део M11A (11.19 – 11.21) B1 4
Део M11A (B2 -> B1.1) B1
M12 B1 128
Део M13 (13.20-13.20) B2 8
M14 B2  – 24
M15 B1 72
M17A B1 32

 


Услови испитивања:

Термини и учионице у којима ће се полагати испити ће бити објављени најкасније 7 дана пре датума полагања испита.

 

Датум испита 21.12.2019.        
Модул

(категорија)

Време почетка испита Учионица Број питања Трајање испита  Број есеја Време за писање есеја
М10 (B1/B2) 14:00 ЦОВО 40 50 мин 1 20 мин
 ЦОВО  –
 –  ЦОВО  –

 

 

 

Испити који се полажу у случају додавања (под)категорије у већ постојећу PART-66 дозволу

Дозвола Б1 категорије, да укључи Б2 категорију

За упис додатне Б2 категорије у PART-66 Б1 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за Б2:

Постојећа категорија Модули нивоа Б2 који се полажу
Б1 М4 Делови М5 (5.1-5.3; 5.5б; 5.6-5.10) М7.4 Делови М13 (13.20; 13.21; 13.22)

НАПОМЕНА:
На испитној пријави не попуњавајте Модул 07А, зато што се питања за М7.4 полажу заједно са испитом из предмета Дигитални технички системи електронских инструмената (Модул 05).

У случају да кандидат на испитној пријави попуни поље за М07А, полагаће комплетан модул (тест + 2 есеја) у термину предвиђеном за тај испит!

  • Дозвола Б2 категорије, да укључи Б1 поткатегорију.

За упис додатне Б1 категорије у ПАРТ 66 Б2 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за Б1:

Постојећа категорија У категорију Модули нивоа Б1 који се полажу
Б2 Б1.1 6 7 Делови М11А (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 15 17
Б2 Б1.2 6 7 Делови М11Б (11.1-11.4; 11.7-11.13; 11.15-11.17) 16 17
Б2 Б1.3 6 7 Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
Б2 Б1.4 6 7 Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

НАПОМЕНА:
На испитној пријави попуњавате поље за Модул 11 односно 12, с тим што на испиту полажете само део модула који је дат у табели.

PART-66 дозвола Б2 категорије, да укључи А подкатегорију

За упис додатне А поткатегорије у PAPT-66 Б2 дозволу потребно је положити следеће предмете категорије и нивоа за А:

Постојећа категорија У категорију Модули нивоа Б1 који се полажу
Б2 А1 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М11А (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 15 17
Б2 А2 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М11Б (11.2-11.4; 11.7; 11.8; 11.10-11.13; 11.15-11.17) 16 17
Б2 А3 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 15
Б2 А4 Делови М6 (6.3.1б, 6.3.2, 6.3.3, 6.6б) Делови М7А (7.8-7.13; 7.19б) Делови М12 (12.1-12.6; 12.9-12.14; 12.16) 16

Све додатне информације у вези са условима за стицање PART-66 дозволе, додавање категорије или подкатегорије на већ постојећу дозволу можете наћи на адреси:

http://cad.gov.rs/osoblje.php?page=neletacko1