Ваздухопловна академија нуди стручну обуку из области:

Технички енглески за авијацију pdf
EWIS (Систем електричних водова на ваздухоплову) pdf
Безбедност резервоара за гориво pdf
Људски фактор pdf
Основе ваздухоплова и система pdf
Технологија ваздухоплова за нетехничко особље pdf
Обука за тренере (Методологија стручне обуке) pdf