+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за безбедност спада у категорију особља које обавља преглед и обезбеђивање на аеродрому, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Опслуживање путника и спречавање радњи незаконитог ометања на аеродрому.

Дужности – стручне компетенције:

  • врши послове домаћице/домаћина на аеродрому;
  • врши послове контроле приступа лица и возила, надгледање и патроле;
  • врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом;
  • врши послове прегледа и контроле обезбеђивања ствари;
  • врши послове заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност, садржани су у документима ICAO ANNEX 1ANNEX 14ANNEX 17ANNEX 18ANNEX 19, ICAO doc. 8973, ICAO doc. 9476(AN/927),Закону о ваздушном саобраћају, закону о облигационим и основама својинско правних односа у ваздушном саобраћају, Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству и другим подзаконским актима.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље безбедности аеродрома;
  • контролор опслуживања путника и ствари;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа.

Наставни планови и програми образовног профила Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Број бодова који је био потребан за упис претходних година