+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за спасавање спада у категорију ватрогасно-спасилачког особља, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Трагање и спасавање, спасилачко – ватрогасно обезбеђивање аеродрома и снабдевање ваздухоплова горивом.

Дужности – стручне компетенције:

  • врши трагање;
  • врши спасавање;
  • врши превенцију и заштиту од пожара;
  • врши гашење пожара;
  • врши пријем горива за ваздухоплове и складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за спасавање садржани су у документима ICAO ANNEX 12, ANNEX 13, ANNEX 14 и ICAO DOC. 9476 (AN/927), Законз о ванредним ситуацијама, Закону о ваздушном саобраћају и Закону о заштити од пожара.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље службе трагања и спасавања у ваздухопловном саобраћају;
  • ватрогасно обучено особље;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • точиоц горива.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар ваздушног саобраћаја за спасвање усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања, техничари ваздушног саобраћаја за спасавање се запошљавају у авио-компанијама, аеродромима и службама трагања и спасавања у земљи и иностранству. Програм образовања техничари ваздушног саобраћаја за спасвање пружа одличну основу за наставак стручног усавршавања и стицање дозвола у области трагања и спасавања, а такође и за наставак школовања на већини факултета, првенствено Саобраћајном факултету и Факултету безбедности.

БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА