+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар ваздушног саобраћаја

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја спада у категорију техничког особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби и услуга земаљског опслуживања, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Земаљско опслуживање ваздухоплова на ваздухопловном пристаништу и планирање и припрема лета.

Дужности – стручне компетенције:

  • врши послове диспечера саобраћаја;
  • врши послове контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари;
  • врши послове припреме и планирања лета;
  • врши послове балансирања ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја садржани су у документима EASA – LAPL – PPL – Part – FCL, ICAO АНЕКС 1, АНЕКС 2, АНЕКС 3, АНЕКС 4, АНЕКС 6, АНЕКС 14, АНЕКС 16, АНЕКС 18, АНЕКС 19 и ICAO doc.9476 (AN/927), Закону о ваздушном саобраћају, Закону о облигационим и основама својинско правних односа у ваздушном саобраћају и другим подзаконским актама.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • координатор саобраћаја;
  • диспечер саобраћаја;
  • диспечер платформе;
  • контролор  путника и ствари.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар ваздушног саобраћаја усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања, техничари ваздушног саобраћаја се запошљавају у авио-компанијама и аеродромима у земљи и иностранству. Програм образовања техничара ваздушног саобраћаја пружа одличну основу за наставак стручног усавршавања и стицање дозвола спортских и професионалних пилота, такође и за наставак школовања на већини техничких факултета, првенствено на Саобраћајном факултету.

БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА