др Данијела Манић
др Данијела МанићВД директора
Ана Пајић
Ана ПајићПомоћник директора

Сектор за правне и опште послове

Јелена Самарџић
Јелена СамарџићСекретар школе

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за правне и опште послове.

Сектор за материјално финансијске послове

Јасминка Алић
Јасминка АлићРуководилац Сектора за материјално финансијске послове

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за материјално финансијске послове.

Служба за студентска питања

Иванка Крњић
Иванка КрњићРуководилац службе за ученичка и студентска питања