др Данијела Манић
др Данијела МанићВД директора

Рад са странкама уторком од 12.00 часова до 14.00 часова.

Ана Пајић
Ана ПајићПомоћник директора

Рад са странкама четвртком од 12.00 часова до 15.00 часова.

Сектор за правне и опште послове

Жељко БјеливукСекретар школе

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за правне и опште послове.

Рад са странкама од 11.00 часова до 15.00 часова.

Сектор за материјално финансијске послове

Јасминка Алић
Јасминка АлићРуководилац Сектора за материјално финансијске послове

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за материјално финансијске послове.

Служба за студентска питања

мр Маријана ЖивковићРуководилац службе за студентска питања

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи службом за студентска питања.

Рад са странкама од 10.30 часова до 12.30 часова и од 16.00 часова до 18.00 часова.