Међународна сарадња у Ваздухопловној академији

Стратегијом интернационализације Ваздухопловне академије одређен је главни правац и стратешки циљ јачања међународног положаја наше школе у периоду од 2020. до 2025. године који су усмерени према постизању препознатљивости образовних, стручних, развојноиновативних и друштвено одрживих достигнућа која омогућавају укључивање Ваздухопловне академије у различите облике међународне сарадње на подручју стручног образовања, међународне размене и мобилности ученика, наставног и ненаставног особља. Ваздухопловна академија непрестано ради на промовисању заједничких европских вредности, подстицању друштвене интеграције, побољшавању интеркултурног разумевања и осећаја припадности заједници.

Главни циљеви међународне сарадње Ваздухопловне академије јесу омогућавање компетенција наших ученика у складу са међународним стандардима (ЕАСА), достизање међународних стандарда квалитета наставе, одржавање конкурентности, развијање референци наших наставника кроз сарадњу и размену информација са колегама из иностранства, ојачавање стручне службе које се баве међународном сарадњом, а посебно мобилношћу наставника и ученика, едуковање наставног и ненаставног особља и ученика за међународну сарадњу, стварање различитих механизама за размену информација везаних за међународну сарадњу и сл.

Кључне ствари у развоју међународне сарадње морају бити повећање међународне размене ученика и наставника, подстицање коришћења европских и других фондова за пројекте мобилности, повезивање са ваздухопловним школама и компанијама с могућношћу стварања заједничких програма, омогућавање програма интеркултурне размене ученика и др.

Ваздухопловна академија је добила Еразмус акредитацију за период од 2021. до 2027., и тиме се обавезала на поштовање Еразмус стандарда квалитета и испуњењу горе наведених циљева и планова кроз пројекте мобилности у циљу:

  1. јачање кључних компетенција и трансверзалних вештина, посебно учења језика;
  2. подршка развоју вештина специфичних за пословне потребе на данашњем и будућем тржишту рада;
  3. размена најбољих пракси и промоција употребе нових и иновативних педагошких метода и технологија и подршка професионалном развоју наставника, тренера, ментора и другог особља у ВЕТ-у;
  4. изградња капацитета пружалаца стручног образовања обука за извођење висококвалитетних пројеката мобилности и њихова способност да формирају квалитетна партнерства, док развијају своју стратегију интернационализације;
  5.  мобилност као реална могућност за било ког ученика у иницијалном и континуираном стручном образовању и повећање просечног трајања мобилности за ученике, ради повећања квалитета и утицаја мобилности;
  6.  неговање квалитета, транспарентности и препознавање исхода учења током мобилности у иностранству, посебно коришћењем европских алата и инструмената;

У наредном периоду, школа има за циљ развој нових партнерстава за сарадњу с циљем да се подржи развој, трансфер и имплементација иновативних пракси, као и спровођење заједничких иницијатива ка унапређењу квалитета у раду, активностима и пракси организација и институција укључених у пројекат, и отварањем ка новим актерима у ваздухопловној индустрији.

Још једна активност школе у наредном периоду усмерена је на стварању модела центра за  изврсност у стручном образовању који би заправо представљао европску платформу са циљем да допринесе регионалном развоју, иновацијама и стратегијама паметне специјализације, као и међународним платформама за сарадњу.