Поштовани кандидати,

С обзиром да је данас објављена коначна ранг листа, у овом мејлу се налазе смернице везане за ваше обавезе у процедури уписа у Ваздухопловној академији.

Коначна ранг листа 2021.

Дана 27.09.2021.године је ЈАВНА ПРОЗИВКА СТУДЕНАТА И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИСУСТВО ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ. У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (након јавне прозивке), Школа ће уместо њега уписати кандидата према редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис. ЈАВНА ПРОЗИВКА ПОЧИЊЕ У 0900 У ПРОСТОРИЈАМА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ (амфитеатар А06).

Кандидати ће се на јавној прозивци изјаснити о начину плаћања школарине и добиће информацију везану за трошкове уписа на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија.

Потребна документа за упис за све кандидате:

  1. Оргинална документа (сведочанства и диплома о завршеној средњој школи),
  2. Извод из матичне књиге рођених,
  3. Држављанство (не старије од 6 месеци),
  4. Две фотографије формата 3,5×4,5.

Дана 30.09.2021.године са почетком у 1200 је проба униформи за све кандидате који су прихватили упис.

Дана 01.10.2021. је подела индекса и потписивање уговора по следећем рааспореду:

1700 – Струковни инжењер контроле летења,

1800 – Струковни инжењер одржавања ваздухоплова,

1900 – Струковни инжењер ваздушног саобраћаја и АТП курс Вршац.