На захтев студената износ за пренос ЕСПБ бодова у другу годину може бити уплаћен у три рате.

Расподела рата је следећа:

  • прва трећина суме за пренос ЕСПБ бодова треба да буде уплаћена до 15.10.2022. године, са осталих 20% од укупног износа школарине (износ школарине је дат у ценовнику, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате);
  • друга трећина суме за пренос ЕСПБ бодова треба да буде уплаћена до 30.10.2022. године;
  • трећа трећина суме за пренос ЕСПБ бодова треба да буде уплаћена до 15.11.2022. године.

За све студенте који су стекли услов за упис у другу годину, цена школарине ће бити увећана за износ који одговара укупном броју ЕСПБ бодова које студент преноси у наредну школску годину, у складу са ценовником услуга Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија (цена ЕСПБ бода је 5000 динара).