ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ

1. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ИЗНОС НАКНАДЕ
За самофинансирајуће студенте са студијског програма Ваздушни саобраћај 18.000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате)
За самофинансирајуће студенте са студијског програма Ваздухопловно машинство 2.500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате)
За самофинансирајуће студенте са студијског програма Контрола летења 14.000,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате)
2. ЦЕНА ЕСПБ БОДОВА
ИЗНОС НАКНАДЕ
Цена ЕСПБ бода за студенте који су пренели ЕСПБ бодове у следећу годину 5.000,00 динара
3. ТРОШКОВИ УПИСА, ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ОВЕРЕ СЕМЕСТРА
ИЗНОС НАКНАДЕ
Полагање пријемног испита за кандидате за упис на студије 6.000,00 динара
Трошкови уписа у школску годину 8.500,00 динара
Пријава испита (након коришћења две бесплатне пријаве које су обухваћене школарином – трећа и свака наредна пријав истог испита у току једне школске године) – по испиту 4.000,00 динара
Пријава испита након истека рока одређеног за пријаву испита (закаснела пријава испита) – по испиту 1.500,00 динара
Полагање испита пред комисијом (на захтев студента) 18.000,00 динара
Замена изабраног предмета другим изборним предметом након протека рока одређеног за бесплатну промену предмета 12.500,00 динара
Накнада за закаснели упис за студенте који уписују II и III годину основних студија 4.000,00 динара
Накнада за поништење оцене положеног испита 3.000,00 динара
Пријава Дипломског рада 6.000,00 динара
4. ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА
ИЗНОС НАКНАДЕ
Издавање дипломе Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије – када се диплома издаје први пут 6.000,00 динара
Издавање дипломе Високе школе по хитном поступку у року од 7 радних дана 15.000,00 динара
Издавање уверења о положеним испитима 3.000,00 динара
5. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОКУМЕНАТА
ИЗНОС НАКНАДЕ
Издавање дупликата индекса 2.000,00 динара
Издавање дупликата уверења о дипломирању 5.000,00 динарa
Издавање дупликата дипломе Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије 6.000,00 динара
6. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ИЗНОС НАКНАДЕ
Исписивање из Високе школе 5.000,00 динара
Трошкови слања документације у иностранство 2.000,00 динара
Промена презимена у документацији студента 2.000,00 динара

Број текућег рачуна: 840-2120666-69

Позив на број: број индекса