Обавештавамо кандидате да је упис у септембарском року за Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија у четвртак, 15.09.2022. године у 10.00 часова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

УПИС КАНДИДАТА

Кандидати који су стекли право на упис, подносе:

 • Оригинална документа (сведочанства и диплому о завршеној средњој школи);
 • Два обрасца ШВ – 20 (добија се у Школи);
 • Индекс (добија се у Школи);
 • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм;
 • Уговор о плаћању школарине (добија се у Школи);
 • Доказ о уплати трошкова уписа, који износи 8.500,00 динара (плаћају сви студенти);
 • Доказ о уплати школарине (прва рата) за студенте који се сами финансирају.

Кандидати су у обавези да приликом уписа доставе сву документацију која недостаје. Доказ о уплати трошкова уписа, који износи 8.500,00 динара је неопходно приложити приликом уписа (плаћају сви студенти).

*Напомена: Кандидати који су претходно завршили образовање или део образовања у иностранству, дужни су да приликом уписа Школи поднесу призната документа.

Износ школарине за школску 2022/2023. годину за студенте на студијском програму:

 • Ваздушни саобраћај је 18.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;
 • Контрола летења је 14.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;
 • Ваздухопловно машинство је 2.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;

Школарина се може платити на више начина:

 1. у целости приликом уписа;
 2. у две једнаке рате: 50% приликом уписа, а преосталих 50% приликом уписа летњег семестра;
 3. у више рата.

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студијама и начину плаћања школарине који студент закључује са Школом на дан уписа.

Уплате се врше на жиро рачун: 840-2120666-69, са позивом на број 2022.

Пример уплатнице