Предавања у школској 2022/2023. години почињу у понедељак, 3.10.2022. године.

Упис у другу годину биће реализован у среду 28.9.2022. године од 10.00 до 14.30 часова. Потребно је доћи лично у студентску службу и понети индекс, као и два празна ШВ обрасца.

При упису потребно је да буде уплаћена прва рата, у износу од 20% од укупног износа школарине (по ценовнику у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате). Рок за уплату је понедељак 3.10.2022. године до 10.00 часова.

Студенти који су стекли услов за упис у другу годину, цена школарине ће бити увећана за износ који одговара укупном броју ЕСПБ бодова које студент преноси у наредну школску годину, у складу са ценовником услуга Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија (цена ЕСПБ бода је 5000 динара).

Број текућег рачуна: 840-2120666-69

Позив на број: број индекса

Пример уплатнице